Mark & anläggning i Oskarshamn

Markarbeten OskarhamnGrundarbeten / Markarbeten

När planeringsarbetet är slutfört och ritningarna ligger på bordet är det dags för grundarbetet. Vi utför grundläggning av hus, plattsättningar, murarbeten, anläggning av pooler och fjärrvärme m.m.

Dränering OskarshamnVatten och Avlopp

Vi drar fram nya eller byter ut gamla vatten och avloppsstammar till alla typer av fastigheter. Inomhus kan vi renovera brunnar, stammar samt göra mindre rörmokeriarbeten. Är det stopp någonstans så har vi bra samarbete med slamsugningsfirmor. Vi gräver och anlägger enskilda avlopp, installerar reningsverk, m.m.

Rivning

Vi har breda erfarenheter av rivningsprojekt och river både stora och små fastigheter.

Dränering

Har du problem med fukt i husgrunden? Vi dränerar och isolerar husgrunden snabbt och effektivt med modern utrustning för att hålla fukten borta! Tänk på att just nu kan privatpersoner nyttja ROT-avdraget och få skatterabatt på arbetskostnaden vid bl.a. villadränering.
Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Oskarshamns Grävmaskiner arbetar i Oskarshamn och Kalmar med omnejd! Kontakta oss för mer information.

Oskarshamns GrävmaskinerOskarshamns GrävmaskinerOskarshamns GrävmaskinerOskarshamns Grävmaskiner